kim

Tijdlijn met de eigenaren en bewoners van de Kieftenburg.

Het begint met de tot nu tot oudst gevonden datum en eigenaar. Alle data en namen komen ieder uit meerdere bronnen.

1808, In of in ieder geval voor dit jaar wordt Kieftenburg bewoond door Simon Ariensz. Wit.
Zie de tekst hieronder. 

1808, In ieder geval in dit jaar wordt de kieftenburg bewoond door Jan Wit.
Namelijk; in 1808 verschijnen voor Jacob Bras, Baljuw en Schout, en Pieter Timmerman en Dirk Jonk, schepenen "ter stede Haringhuizen", de erfgenamen van Simon Ariensz. Wit welke is overleden op de Kieftenburg. Eén van de erfgenamen is Jan Wit welke op dat moment op Kieftenburg woont. Samen verkopen zij stukken land waarvan uit de akte niet op te maken valt of dit over de Kieftenburg gaat. Waarschijnlijk niet, want de in de akte genoemde hoeveelheid land komt bij lange na niet overeen met die van de Kieftenburg. Wel is duidelijk dat het land in de "Slikvenpolder" ligt. De zelfde polder waarin ook het land van de Kieftenburg ligt. Zij verkopen het land aan Pieter Timmermans, wonende te Haringhuizen. De akte wordt bezegeld op 22 april 1808.

1808, Kieftenburg wordt bewoond door Pieter Dekker. Hij is ook de eigenaar.
Dit blijkt uit 9 schuldbekentenissen met Kieftenburg als onderpand. De oppervlakte in totaal van het land wordt omschreven als 144 Geerze en 5 Sneeze, dit komt ongeveer overeen met 32 Ha en strookt met latere documenten. De totale schuld bedraagt 11.700 Gulden. De akten zijn allen opgemaakt door Jacob Bras, Baljuw en Schout, en Pieter Timmerman en Dirk Jonk, schepenen "ter stede Haringhuizen". Alle akten worden bekrachtigd op 27 oktober 1808.

1832, in dat jaar is volgens opgave van het kadaster Elmert de Boer (1766-1854) eigenaar van Kieftenburg.
Daarna gaat de eigendom over op zijn zoon.

1836, Pieter de Boer (1808-1854).
Hij is gehuwd in 1830 met Maartje Otto(1804-1892). samen krijgen ze drie kinderen, Elmert, Jan en Maartje (1845-1929.). Na zijn overlijden gaat de eigendom door vererving over op zijn echtgenote.

1854 Maartje Otto.
Maartje Otto wordt geboren in 1804 en overlijdt in 1892. Ze hertrouwd op 5 juni 1856 met Jan Spaans,  burgemeester van Barsingerhorn en Haringhuizen (1813-1898). Jan Spaans is eerder gehuwd geweest en uit dit huwelijk is 1 kind geboren, Reijer (1842-1900). Uit het huwelijk met Maartje Otto worden geen kinderen geboren.

1862, blijkens een artikel in de Schager Courant worden er diverse zaken van Reijer Spaans op boerderij de Kieftenburg gestolen. Reijer is dus op dat moment bewoner van de Kieftenburg.

1864, in dat jaar trouwt Maartje de Boer met haar stiefbroer Reijer Spaans. Aangenomen mag worden dat ze samen de Kieftenburg bewonen. 

In 1878 op 18 december brandt de oude Kieftenburg af door blikseminslag.
Op 2 april 1879 wordt de eerste steen voor de nieuwe Kieftenburg gelegd door J(an). Spaans Rzn (Reijerzoon) (1873-1943), oud 5 jaren, de kleinzoon van Jan Spaans én Maartje Otto.

 

Maartje Ottto Laat de Kieftenburg in 1890 veilen en draagt de eigendom over. De Kieftenburg met landerijen levert ca 65.000 Gulden op.

1890 Cornelis Laan.
Cornelis Laan komt uit een bekende familie in de Zaanstreek. De familie Laan geniet daar de nodige faam. Cornelis zal de Kieftenburg waarschijnlijk als belegging gekocht hebben. Jan Borst zal de Kieftenburg in 1890 pachten tot mei 1940. Cornelis Laan wordt geboren in 1848 en overlijdt in 1912.De eigendom gaat over op zijn dochter door vererving.

1912 Agatha Johanna Laan.
Agatha wordt geboren in 1881 en overlijdt in 1955. In 1939 wordt besloten de Kieftenburg te veilen.

 
Die veiling levert een situatie op die in die tijd vaker voorkwam. De Kieftenburg werd geveild in percelen en wie in eerste termijn het hoogste bod uit bracht kreeg een premie. Het zogenaamde strijkgeld. Er waren handelaren die het alleen om het strijkgeld te doen was, de "strijkgeld haalders". In tweede termijn werd ieder perceel afgeslagen of "afgemijnd". De veilingmeester begint met een hoog bedrag en telt af naar 1 gulden. "Mijnt" niemand dan hangt de strijkgeldhaalder, hij moet het perceel kopen. En dat heeft toen 5 eigenaren van de Kieftenburg opgeleverd:

1939 Simon Adriaan Vos, Dirk Ursem, Pieter Schouten, Pieter van Trienen en Pieter Burgmeijer.
De heren zullen op de één of andere manier de koppen bij elkaar gestoken hebben en de Kieftenburg is als geheel, maar wel in twee delen verkocht. De boerderij met krap 24 Ha land was één van de twee delen en wordt gekocht door Jan van der Molen (II-de). In totaal brengt de Kieftenburg op de veiling ruim 67.000 gulden op.

1939 Jan van der Molen.
Jan wordt geboren in 1867 en overlijdt in 1941. Hij was gehuwd en de eigendom gaat over op zijn echtgenote.

1941 Mijnouwtje Wit.
Mijnouwtje wordt geboren in 1866 en overlijdt in 1946. De eigendom gaat over op haar zoon.

1946 Jan van der Molen (III-de).
Jan wordt geboren in 1998 en overlijdt in 1981. Hij was gehuwd en de eigendom gaat over op zijn echtgenote.

1981 Beletje Kalverboer.
Beletje wordt geboren in 1897 en overlijdt in 1989. De eigendom gaat over op haar zoon.

1989 Jan van der Molen (IV-de).
Jan wordt geboren in 1923 en overlijdt in 1989. Hij draagt in dat zelfde jaar de eigendom over.

1989 tot heden, Huidige eigenaar.
(Anoniem uit privacy overwegingen.)

 

 Voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2020.